16 maart 2017

In de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam werd op 4 maart het boek Hoe zwaar is licht. Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap gepresenteerd. Het is het tastbare resultaat van de oproep door de Nationale Wetenschapsagenda aan alle Nederlanders om vragen aan de wetenschap te stellen. Oud-voorzitters van de Wetenschapsagenda Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan namen het eerste exemplaar in ontvangst.

De Graaf benadrukte dat de Wetenschapsagenda bedoeld is om de Nederlandse nationale nieuwsgierigheid in kaart te brengen en deze te koppelen aan Nederlandse onderzoekers zodat nieuwe inspanningen en samenwerkingsverbanden zullen ontstaan.

Direct na de presentatie waren meer dan driehonderd gasten getuige van de Avond van de Wetenschap die voortvloeide uit het boek. De avond, waarin vijf wetenschappers (zie een korte impressie: Dennis Huisman, Ernst van den Hemel, Denise de Ridder, José van Dijck, Julia Cramer) hun antwoorden toelichtten werd gemodereerd door wetenschapsjournalist Pieter van der Wielen. Er ontstond een levendige discussie tussen publiek en wetenschappers binnen de verschillende disciplines.

Aan het boek werkten meer dan 100 Nederlandse topwetenschappers mee. Met bijdragen van onder anderen: Hans Clevers, José van Dijck, Robbert Dijkgraaf, Louise O. Fresco, Gerard ’t Hooft, Joep Leerssen, Andrea B. Maier, Erik Scherder, Iris Sommer, Rob de Wijk en vele anderen. Meer informatie over het boek en een leesfragment vindt u hier.