Ruim zeventig procent van het aardoppervlak bestaat uit water. Water is een voorwaarde voor alle bekende levensvormen. Het is de bron van voedselproductie en de drager van afvalstromen en transport. Daarnaast biedt water mogelijkheden tot energieopwekking en circulariteit.

 

Deze ‘blauwe route’ richt zich op het beter begrijpen, benutten en beschermen van oceanen, zeeën, delta’s en rivieren, en van zout, zoet en grondwater. Op die manier kunnen we wereldwijd duurzaamheid, welzijn en welvaart verhogen. Enerzijds gaat het om het beter begrijpen van gekoppelde aquatische, terrestrische, atmosferische en mariene processen en ecologie. Anderzijds willen we nieuwe technologie, productiesystemen en woon- en werk- ruimte ontwikkelen om het water duurzaam te benutten. In deze route worden vier gamechangers onderscheiden.

Leven in de delta
Hoe ontwikkelen we een Sustainable Urban Delta waarin grote bevolkingsgroepen veilig, gezond en duurzaam samen wonen, werken, eten en leven?

Water als bron
Hoe benutten we het water en de energie, grondstoffen en voeding op, in en onder dat water duurzaam en economisch verantwoord?

Water als blauwe weg
Hoe kunnen CO2-neutraal en autonoom varen, samen met een toekomstgerichte inrichting van onze havens en vaarwegen bijdragen aan duurzaam en veilig vervoer?

Leven op het water
Welke mogelijkheden bieden drijvend wonen, werken, voedselkweken, en energie opwekken in een tijd van zeespiegelstijging, klimaatverandering en ruimtegebrek?

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

 

Op woensdag 17 mei 2017 opende de voorzitter TKI Maritiem, Bas Buchner, het event “Blauwe Toekomst” op het SS Rotterdam.

Het event was bedoeld voor ondernemers, ontwerpers, engineers, R&D medewerkers, wetenschappers en andere geïnteresseerden die zich willen laten inspireren en die willen bijdragen aan het actualiseren van de Maritieme Kennis en Innovatie Agenda geïnspireerd op de “Blauwe Route” van de Nationale Wetenschapsagenda en het resultaat van de studie “Blauwdruk 2050”.  Tijdens deze strategische bijeenkomst werd onderstaand filmpje over de Blauwe route gelanceerd. Het filmpje licht de vier gamechangers toe waarin onderzoek, technologie en economie elkaar versterken.