Afgelopen jaar is door stakeholders verder gebouwd aan de gamechangers van de NWA-route Duurzame productie van gezond en veilig voedsel. Het resultaat hiervan, te weten acht concrete gamechangers, is onlangs in brochurevorm verschenen. 

Nederland is bij uitstek in staat om de uitdagingen voor een duurzame voedselproductie aan te gaan en als proeftuin te dienen. Er valt veel te verbeteren aan de huidige organisatie van de nationale en mondiale voedselproductie. De urgentie is enorm en vergt een grensverleggende systeemverandering met nieuwe basisprincipes, waarin de consument een volwaardige rol krijgt. Deze route moet hiervoor samenwerken met andere routes als bijvoorbeeld Personalized health, Big data, Smart industry, Smart liveable cities, Circulaire economie, Kwaliteit van de omgeving en Logistiek & transport.    

Zo worden geïntegreerde voedselsystemen verkregen waarin niets verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard, en bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt. Alleen met zo’n robuust systeem zijn de komende generaties te voorzien van voldoende hoogwaardige voeding en kunnen goed geïnformeerde consumenten verantwoorde keuzes maken voor hun voeding, afgestemd op leefstijl en levensfase.

De gamechangers

De benodigde transformatie op organisatorisch, sociaal-maatschappelijk en technologisch vlak wordt mogelijk via zogenaamde gamechangers. Deze richten zich op nieuwe basisprincipes voor toekomstige oplossingen en mobiliseren de Nederlandse kennisbasis om wetenschappelijke ontwikkelingen te versterken en te versnellen. Hiermee verduurzaamt Nederland de voedselsector fundamenteel en integraal, en versterkt eveneens het mondiale leiderschap op het gebied van productie van gezonde en veilige voeding.

Voor de route zijn acht gamechangers benoemd. Samen vormen ze één mondiale gamechanger.

 

Brochure Duurzame productie van gezond en veilig voedsel

In de brochure (Nederlandstalig en Engelstalig)  wordt in compacte vorm weergegeven waaraan dan voor het realiseren van deze transformatie gewerkt moet gaan worden.

De huidige wijze van produceren is niet in staat op een duurzame wijze de groeiende wereldbevolking te voorzien van betaalbare, gezonde en veilige voeding. We moeten streven naar een geïntegreerd voedselproductiesysteem waarin er niets meer verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard, en bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt.

Deze transformatie vereist een combinatie van organisatorische, sociaal-maatschappelijke en technologische vernieuwingen, die mogelijk worden gemaakt door zeven gamechangers.

De keuze bekwame consument
Die is in staat verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot voedsel en voedselveiligheid in relatie tot levensstijl en levensfase. Dit vergt beter begrip van het menselijke keuzegedrag.

Kringlopen sluiten
Een radicale omschakeling van lineaire naar circulaire voedselproductiesystemen kunnen we bereiken door het zoveel mogelijk sluiten van water-, energie- en nutriëntenkringlopen op de juiste schaalniveaus.

Biodivers groen
We moeten onze productiesystemen meer weerbaar maken. Als we biodiversiteit als uitgangspunt nemen op de diverse niveaus van ons productiesysteem, ontstaat een weerbaar productie-ecosysteem.

Biodivers blauw
Voedsel uit zee, zoals vis, schelp- en schaaldieren en zeewier, is hoogwaardig en eiwitrijk. We moeten dit productiesysteem meer weerbaar maken door het ontwikkelen van nieuwe geïntegreerde concepten en productiemethoden van voedsel en biobased grondstoffen uit zee.

Hightech en ICT
Door beter te meten en slimme data-analyse kunnen we meer op maat sturen om efficiënter te werken en de opbrengst en kwaliteit van producten sterk te verbeteren.

Turbosynthese
Met een beter begrip van de fotosynthese kunnen we voedselgewassen ontwikkelen die bij een gelijkblijvende toevoer van water en mineralen, zelfs onder extreme condities als hitte, droogte en tekort aan mineralen een sterk verhoogde opbrengst geven.

Dierlijk eiwit anders
Deze gamechanger voorziet de ontwikkeling van een eiwitproducerend platform dat vraaggestuurd duurzaam en efficiënt het juiste aminozuur, peptide of eiwitpatroon produceert, in elke gewenste hoeveelheid of verschijningvorm, op elke plaats in de wereld.

Sturen op voeding en inclusiviteit
Deze gamechanger draagt bij aan opschaalbare oplossingen aan om productie, verwerking, distributie en toegang tot voeding in onderlinge samenhang efficiënter, effectiever en eerlijker te maken.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.