Op initiatief van de stuurgroep van de route Kunst is een kadertekst opgesteld die als uitgangspunt voor onderzoeksvoorstellen kan dienen. In deze kadertekst worden de drie ‘game changers’ vertaald naar concrete vragen en inzichten, domeinen en methoden van onderzoek en ten slotte toepassingen en verbindingen die het onderzoek in de NWA-route Kunst richting kunnen geven.

Voor de uitwerking van de kadertekst zijn drie schrijfgroepen ingericht. Iedere schrijfgroep heeft een contactpersoon:

  1. Kunstpraktijken en het publieke domein: Jeroen Boomgaard (j.boomgaard@uva.nl)
  2. Medische praktijken en gezondheidszorg: Sven Dupré (s.g.m.dupre@uu.nl)
  3. Onderwijspraktijken en educatie: Barbara Visser (mail@barbaravisser.net)

Wilt u meeschrijven aan een onderzoeksvoorstel? Stuur dan een mail naar één van de contactpersonen.