Aanmelden
woensdag 10 april 2019 (13.00-17.00) bij het International Institute of Social History in Amsterdam.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor kennis-, erfgoedinstellingen en bedrijven die een consortium willen vormen rond de thema’s onder de route Levend Verleden en een aanvraag willen indienen bij de NWA-ORC Call 2019 van De Nationale wetenschapsagenda (NWA). Ook word je op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de NWA.

Een aantal deelnemers hebben reeds consortia gevormd met bijbehorende thema’s. Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk om je hierbij aan te sluiten, dit kun je van tevoren opgeven. Daarnaast stimuleren wij deelnemers om zelf thema’s aan te melden zodat we op de bijeenkomst consortia kunnen vormen waarbij we rekening houden met verschillende wensen en behoeften. De aangemelde thema’s moeten aansluiten bij de Portfoliotekst opgesteld door Levend Verleden.

Zie hieronder de thema’s en consortia die al gevormd zijn. Wil je andere nieuwe thema’s aanmelden of heb je de wens om je aan te sluiten bij de reeds gevormde consortia? Geef dit dan zo snel mogelijk op, uiterlijk voor 5 april 2019 via het hiervoor bestemde formulier.
Sprekend Nederland. Georganiseerd door Frans Hinskens (Meertens Instituut). De bijeenkomst is bedoeld om het consortium uit te breiden met deelnemers afkomstig van Beeld & Geluid, Clariah en andere partijen.
Citizen Science. Een reeds gevormde groep gaat dit thema verder uitwerken. De groep staat open voor andere partijen die geïnteresseerd zijn om aan te sluiten.

Voor meer informatie over de bijeenkomst en het programma neem je contact op met Patricia Alkhoven of Hannah van der Poel.

Tot ziens op 10 april!
Met vriendelijke groet,

Hester Dibbits (Boegbeeld Levend Verleden)
Patricia Alkhoven (Coördinator Levend Verleden)