Op maandag 5 februari is de onderzoeksagenda van de NWA-route Smart Industry en de topsectoren HTSM en ICT Smart Industry  gelanceerd op het Smart Industry event. De staatssecretaris van het ministerie van EZK en verantwoordelijk voor het innovatie beleid, Mona Keijzer, ontving daar de Smart Industry implementatie agenda 2018-2021. In deze Smart Industry update wordt een beeld gegeven van de uitdagingen en onderzoeksonderwerpen uit de fabricage technologie, de ICT en de gamma/sociale aspecten rondom mensgericht technologie, arbeid en banen van de toekomst. 

Uit onderzoek blijkt dat op het Smart Industry gebied sinds 2015 meer dan 150 miljoen aan gezamenlijke publiek-private inspanningen in Nederland zijn verricht, maar ook dat internationaal alle landen fors investeren. Diverse technische onderwerpen als slimme robots, 3D printing, nanoprecision zijn al langer onderwerp van onderzoek, maar in de ICT zien we nu de versnelling van Internet of Things en (trusted) big data, wordt gedacht aan allerlei blockchain applicaties en zijn sinds 2017 artificial intelligence en digital twinning hot topics. Juist bij deze onderwerpen worden juridische aspecten belangrijker zoals sensor data die niet copy right protected is, smart contracts die moeten worden terug gedraaid en de consequenties van digitale identiteiten en zelf lerende (veranderende) programma’s. Maar in alles verandert de technologie en daarmee de inhoud van onze banen zo snel dat leven lang leren en begrijpelijke technologie steeds belangrijker worden. Dit leidt weer tot onderzoeksvragen op het gebied van educatie voor werkenden en systeem/product ontwerp.

Het nationale Smart Industry programma is in 2014 gestart als reactie op het Duitse Industrie 4.0 initiatief. Gezien de ontwikkelingen is besloten het Smart Industry programma verder te intensifiëren middels een implementatie agenda 2018-2021. In de komende periode willen we ook de onderzoeksinspanningen verhogen. Dit heeft geleid tot diverse meetings waarin in 2017 de HTSM Smart Industry roadmap, diverse onderdelen van de ICT topsector activiteiten en de NWA Smart Industry route zijn gecombineerd tot een kennisagenda voor zowel NWO calls, TO2 programmas en SIA onderwerpen. Naast de update van de topsectoren roadmap en NWA route in de vorm van een kennis agenda, besteed de Smart Industry implementatie agenda aandacht aan een achttal transformaties binnen bedrijven en aan de uitbreiding van de dertig-plus Smart Industry fieldlabs met skills labs en regionale agendas.

Meer informatie

 

Foutloze maatwerkproducten in een oplage van één voor de prijs van een massaproduct. Dat is de stip op de horizon voor de industrie van de toekomst. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, zijn er acties vanuit de wetenschap nodig. We moeten intelligente producten en diensten ontwikkelen, flexibele productiesystemen ontwerpen, en technologieën uitvinden die nodig zijn voor nieuwe producten, diensten en fabricagemethoden.

De industrie digitaliseert en automatiseert. Door een combinatie van digitalisering, koppelingen van intelligente systemen en nieuwe technologieën wijzigen niet alleen productieprocessen in de industrie, maar uiteindelijk ook businessmodellen, beroepen en consumptiepatronen. In deze route worden vier gamechangers onderscheiden.

Smart products (personalization) and services (servitization)
Deze gamechanger onderzoekt de vernieuwing in producten, product-dienstsystemen en business-modellen die mogelijk wordt door het toepassen van smart industry technologieën.

Smart Production – de flexibele fabriek dankzij digitalisering
Dit onderdeel onderzoekt de vernieuwing die nodig is om geautomatiseerde productie mogelijk te maken van kleine series en enkelstuks. De gamechanger hier is de flexibele fabriek, met als ideaalbeeld metropolitan manufacturing: kleine universele fabrieken in of bij steden waar uiteenlopende soorten producten op maat worden geproduceerd en later weer uit elkaar gehaald kunnen worden.

Smart Technologies – Systems of systems & blockchain
Deze gamechanger betreft de vernieuwing in de technologische basis onder smart industry; dus ICT-infrastructuur, data-uitwisseling, software, nieuwe sensoren, precisie- en procestechnologie. Dit is de harde technologische bodem die nodig is om smart industry tot een succes te maken.

Smart Reponse – Maatschappelijke impact op smart jobs & skills
Deze gamechanger betreft de maatschappelijke impact van de versnelling van de digitalisering in een breed perspectief en het slim en veilig omgaan met en anticiperen hierop als maatschappij en individu.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.