28 november 2018

Onder verantwoordelijkheid van de Taskforce Jeugd is de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs verder geconcretiseerd in een Kennisagenda Jeugd. Deze agenda beschrijft de thema’s waarover meer onderzoek vereist is om de kennis over de ontwikkeling van de jeugd, over de opvoeding en over het onderwijs te vergroten. De volgende vraag staat in de Kennisagenda centraal:

Welke vormen van opvoeding, onderwijs en begeleiding stellen jeugdigen in staat nu en straks gelukkig en gezond te leven en bij te dragen aan de samenleving?

In de route Jeugd zijn drie thema’s benoemd die kunnen fungeren als gamechangers in toekomstig onderzoek. Doel van de Kennisagenda is om met de concretisering van deze thema’s wetenschappers, beleidsmakers en professionals binnen het jeugddomein handvatten te geven om vanuit een integrale samenwerking nieuwe kennis voor de jeugd te ontwikkelen.

De Kennisagenda kunt u hier inzien. Leest u liever de samenvatting? Kijk dan hier.

Liever bestellen? Dat kan via deze link.