Een duurzame, circulaire economie waarin we grondstoffen volledig hergebruiken, geen afval produceren en alle gebruikte energie duurzaam is opgewekt. Dat is het ideaal van deze route. Een duurzame circulaire economie gaat uit van volledige herbruikbaarheid van producten, componenten en grondstoffen en van het behoud van natuurlijke hulpbronnen in een robuust ecosysteem.

De essentie van de overgang naar een duurzame circulaire economie wordt gevormd door aanpassing in complete waardenetwerken: van productontwerp tot nieuwe bedrijfs- en marktmodellen en nieuwe vormen van consumentengedrag. Het gaat niet alleen om technologische of economische veranderingen maar om structurele aanpassingen in de wijze waarop wij onze samenleving vormgeven. Hierbij worden vier gamechangers onderscheiden.

Gesloten kringlopen
In een duurzame circulaire economie waarbij grondstoffen efficiënt worden geproduceerd, gebruikt en hergebruikt, zijn gesloten kringlopen van producten en processen cruciaal. Zowel productieprocessen als materialen en producten moeten daarvoor een ingrijpende transitie ondergaan.

Duurzame circulaire business innovatie
In een duurzame circulaire economie, waarbij economische waarde ontstaat in een industrieel netwerk, is duurzaam circulair productontwerp in combinatie met duurzame circulaire businessinnovatie onontbeerlijk. De essentie van een duurzaam circulair businessmodel is dat bedrijven posities kiezen die zijn gericht op meervoudige waardecreatie op zowel financieel, ecologisch als sociaal gebied.

Maatschappelijk begrip en acceptatie
De implementatie van een duurzame circulaire economie vereist dat burgers en consumenten de kernwaarden ervan herkennen en erkennen, veranderingen die circulariteit versnellen accepteren, en de circulaire economie met hun gedrag ondersteunen.

Consistente beleidscontext
Het ontwikkelen van een duurzame circulaire economie maakt gebruik van een consistente beleidscontext op alle schaalniveaus. Voor een succesvolle realisatie is een collectief opgestelde agenda van leidende thema’s noodzakelijk met daarin collectieve definities, ambities en indicatoren voor de komende decennia.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

 

Boegbeeld
Wiebe Draijer (Rabobank)

Contact
Ardi Dortmans (TO2)
ardi.dortmans@tno.nl

Website route Gerelateerde NWA-vragen