De huidige wijze van produceren is niet in staat op een duurzame wijze de groeiende wereldbevolking te voorzien van betaalbare, gezonde en veilige voeding. We moeten streven naar een geïntegreerd voedselproductiesysteem waarin er niets meer verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard, en bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt.

Deze transformatie vereist een combinatie van organisatorische, sociaal-maatschappelijke en technologische vernieuwingen, die mogelijk worden gemaakt door zeven gamechangers.

De keuze bekwame consument
Die is in staat verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot voedsel en voedselveiligheid in relatie tot levensstijl en levensfase. Dit vergt beter begrip van het menselijke keuzegedrag.

Kringlopen sluiten
Een radicale omschakeling van lineaire naar circulaire voedselproductiesystemen kunnen we bereiken door het zoveel mogelijk sluiten van water-, energie- en nutriëntenkringlopen op de juiste schaalniveaus.

Biodivers groen
We moeten onze productiesystemen meer weerbaar maken. Als we biodiversiteit als uitgangspunt nemen op de diverse niveaus van ons productiesysteem, ontstaat een weerbaar productie-ecosysteem.

Biodivers blauw
Voedsel uit zee, zoals vis, schelp- en schaaldieren en zeewier, is hoogwaardig en eiwitrijk. We moeten dit productiesysteem meer weerbaar maken door het ontwikkelen van nieuwe geïntegreerde concepten en productiemethoden van voedsel en biobased grondstoffen uit zee.

Hightech en ICT
Door beter te meten en slimme data-analyse kunnen we meer op maat sturen om efficiënter te werken en de opbrengst en kwaliteit van producten sterk te verbeteren.

Turbosynthese
Met een beter begrip van de fotosynthese kunnen we voedselgewassen ontwikkelen die bij een gelijkblijvende toevoer van water en mineralen, zelfs onder extreme condities als hitte, droogte en tekort aan mineralen een sterk verhoogde opbrengst geven.

Dierlijk eiwit anders
Deze gamechanger voorziet de ontwikkeling van een eiwitproducerend platform dat vraaggestuurd duurzaam en efficiënt het juiste aminozuur, peptide of eiwitpatroon produceert, in elke gewenste hoeveelheid of verschijningvorm, op elke plaats in de wereld.

Sturen op voeding en inclusiviteit
Deze gamechanger draagt bij aan opschaalbare oplossingen aan om productie, verwerking, distributie en toegang tot voeding in onderlinge samenhang efficiënter, effectiever en eerlijker te maken.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

Boegbeeld
Sjoukje Heimovaara (WUR)


Contact
Olga Scholten (WUR)
olga.scholten@wur.nl

Gerelateerde NWA-vragen