Om de mondiale temperatuurstijging ruim onder de 2° Celsius te kunnen houden en energiezekerheid te kunnen garanderen, moeten we ons energiesysteem ingrijpend en snel transformeren. Met een integrale aanpak kan Nederland een plaats verwerven in de mondiale kopgroep van landen op het gebied van de energietransitie. Deze route beschrijft tien belangrijke en urgente uitdagingen.

Gebouwen als energiecentrale en vervoermiddelen als energiebuffer
Gebouwen en vervoermiddelen kunnen niet alleen veel energie-efficiënter worden, maar ook een actieve rol gaan spelen in het energiesysteem.

Schone en flexibele industrie
De industrie zal een transformatie ondergaan van alleen energiegebruiker naar gebruiker van energie én leverancier van flexibiliteit en opslag.

Elk oppervlak wekt duurzame energie op
Efficiënte en goedkope opwekking van zonne-energie, windenergie en aardwarmte door gebouwen, infrastructuur, landschap, water en ondergrond.

Intelligente energiesystemen
Geavanceerde ICT, in samenhang met slimme netten, om centrale en decentrale onderdelen van het complexe energiesysteem en haar gebruikers gezamenlijk te laten werken.

Van stroom naar brandstof en warmte
Schaalbare, goedkope en efficiënte chemische processen die elektrische energie met behulp van biomassa, afgevangen CO2, stikstof en water omzetten in brandstoffen.

Omgaan met variaties
In het toekomstige energiesysteem variëren vraag en aanbod van energie in tijd en plaats. Het opvangen hiervan vergt nieuwe technologische, economische, bestuurlijke en juridische kaders.

Meten, begrijpen, aanpassen
Het is cruciaal om het effect van de energietransitie op de emissie van CO2 en andere broeikasgassen te meten en te begrijpen hoe gereduceerde emissies de ingezette klimaatverandering beïnvloeden.

Snel naar een CO2-neutrale maatschappij
Het volledige omschakelen naar een CO2-neutraal energiesysteem binnen enkele decennia vergt een ongekend hoog tempo van innovatie en maatschappelijke verandering.

Een CO2-neutrale samenleving is anders
Het is belangrijk om een goed begrip te krijgen van de veranderingen die ten gevolge van het transitieproces naar een CO2-neutrale maatschappij zullen plaatsvinden.

De Nederlandse transitie in mondiale context
De transitie naar een duurzaam energiesysteem is een mondiaal proces en vereist daarom een mondiale aanpak.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

Boegbeeld
Wim Sinke (ECN/AMOLF/UvA)
Kornelis Blok (TUD/Ecofys)

Contact
Mark Boneschanscher
secretaris@nera.nl

 

 

Gerelateerde NWA-vragen