Een nieuwe kijk op gezondheid, met aandacht voor verschillen tussen mensen en een betere aansluiting bij hun persoonlijke beleving, is noodzakelijk om de zorg toekomstbestendig te maken. Binnen deze route zijn vier gamechangers te onderscheiden.

Een nieuwe kijk, een nieuw wetenschappelijk paradigma
Gezondheid moeten we op de eerste plaats gaan zien als voorwaarde om de dingen te doen die een mens belangrijk vindt: meedoen, functioneren, je eigen leven leiden. Dat is een andere, bredere visie dan het heersende biomedische model waarin ziekten centraal staan. We moeten streven naar het bevorderen van ‘positieve gezondheid’, waarbij de waarden en voorkeuren van het individu richtinggevend zijn.

Investeren in preventie
Voor een gezonde toekomst van de samenleving en een betaalbare gezondheidszorg, is effectieve preventie cruciaal. Onderzoek is nodig naar de wisselwerking tussen individu en omgeving in de ruimste zin van het woord. Dit is de ontstaansreden van de Kennisagenda Preventie, die de taskforce Preventie in navolging van de aanbeveling uit het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie in 2017 heeft opgesteld.

Nieuwe kijk op behandeling: persoonsgericht en regeneratief
Om de zorg voor patiënten met chronische ziekten betaalbaar en uitvoerbaar te houden, zijn nieuwe benaderingen nodig, zoals personalised medicine en regeneratieve geneeskunde. Personalised medicine moet leiden tot veiligere, effectievere zorg, doordat men niet langer uitgaat van de gemiddelde patiënt maar van het individu. Regeneratieve geneeskunde richt zich op het herstellen van beschadigde weefsels door ze terug te laten groeien.

De zorg onderzoeken
Gericht onderzoek op het gebied van zorg en zorgsystemen is nodig, ook om bevindingen uit het buitenland goed te kunnen toepassen in de Nederlandse situatie. De zorg van de toekomst vraagt om een nieuwe kijk op de rol van zorgprofessionals, burgers, onderzoekers en organisaties.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

 

Boegbeeld
Rick Grobbee (NFU/UMCU)

Contact
Helene Voogdt-Pruis
H.R.Pruis@umcutrecht.nl

Gerelateerde NWA-vragen