De kunsten stellen belangrijke vragen over de betekenis en impact van maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologieën. Ze spelen niet alleen een belangrijke rol in de verbeelding van deze ontwikkelingen via bijvoorbeeld verhalen, beelden, films, games en installaties, maar bieden ook scenario’s die tot nadenken stemmen over politieke of ethische implicaties.

Daarnaast dagen ze uit tot nieuwe, innovatieve oplossingen. Verbindingen tussen wetenschap en kunst verrijken het wetenschappelijk en maatschappelijk discours. Binnen deze route worden drie gamechangers onderscheiden.

Kunsten als motor voor innovatie en reflectie in een hightechsamenleving
Creativiteit is essentieel voor een zich voortdurend vernieuwende kennissamenleving. In de kunsten en de ontwerppraktijk staat die creativiteit standaard al centraal. Het artistieke experiment kan model staan voor maakprocessen in andere domeinen. De kunsten leveren zo een perspectief op vraagstukken in die andere domeinen, zoals de zorg, het management of de politiek.

Kunsten als alternatieve vorm van kennisproductie
Naast theorievorming gaat het in de wetenschap meer en meer om in praktijken en objecten belichaamde en gesitueerde vormen van weten en begrijpen. Hier raken inzichten uit de wetenschapstheorie, de cognitiewetenschappen en de cultuur- en menswetenschappen aan inzichten die in het praktijkgericht onderzoek, in het bijzonder het kunst- en ontwerponderzoek centraal staan: het methodologisch belang van wat zich concreet en materieel in maakprocessen afspeelt en het kennistheoretisch belang van wat dat oplevert.

Kunsten als inspiratiebron voor educatie en een leven lang leren
Er liggen kansen om in samenwerking met professionals, onderwijsinstellingen en wetenschappers de beperkte opvattingen over ‘cognitieve vaardigheden’ in het onderwijs aan te vullen en te investeren in creativiteit en in onderzoek naar creativiteit in de hele keten van een leven lang leren, vanaf het primair onderwijs tot het hoger onderwijs.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

Boegbeeld
Michel van Dartel (Avans Hogeschool)

Trekker
Stella Blom
stella.blom@ahk.nl

Merel Willemsen
emailmerel@riseup.net.nl 

 

 

Website route Gerelateerde NWA-vragen