Een goed functionerende leefomgeving is essentieel voor welvaart, welzijn en gezondheid. Onze omgeving vormt de bron voor schone lucht, gezond voedsel, voldoende schoon water en vele andere natuurlijke hulpbronnen. De omgeving creëert ook woon-, werk- en recreatiemogelijkheden, en de beleving ervan draagt bij aan geluk en gezondheid.

Om effectief te kunnen anticiperen op veranderingen in onze leefomgeving, moeten we al deze factoren en de wisselwerkingen daartussen begrijpen, en de verbondenheid van individuen en groepen met hun omgeving in kaart brengen. Het socio-ecologische systeem wordt steeds kwetsbaarder. Duurzame oplossingen vergen een goede wetenschappelijke onderbouwing van de vele aspecten van omgevingskwaliteit in hun onderlinge samenhang en afhankelijkheid. In deze route worden vier gamechangers onderscheiden.

Natuur-inclusieve samenlevingen
Het duurzaam benutten van onze natuurlijke hulpbronnen en tegelijkertijd de natuur beschermen is en blijft een uitdaging.

Landschap en duurzaam ruimtegebruik in een snel veranderende omgeving
Landschap is een gebied dat het resultaat is van de dynamische interactie tussen natuur en cultuur. Ingrijpende ruimtelijke transities dienen zodanig vorm te worden gegeven dat het landschap van de toekomst een hoge kwaliteit houdt of krijgt.

Leefomgeving en gezondheid: het exposoom
Wat zijn de gezondheidseffecten van gecombineerde blootstelling aan meerdere omgevingsfactoren, zoals luchtverontreiniging, elektromagnetische velden, geluid, bestrijdingsmiddelen, hormoon-verstorende stoffen en hitte? Onderzoek heeft tot nu toe vooral naar afzonderlijke factoren gekeken. Het exposoom integreert al deze factoren.

Veerkracht als verbindend concept voor socio-ecologische systemen
Omgevingskwaliteit combineert ecologische, sociale en economische factoren en de veranderingen daarin. Deze processen zijn nauw met elkaar verbonden, zowel als het gaat om de ruimtelijke verdeling ervan, als om de invloed van de verschillende factoren op elkaar. Hoe functioneren herstel en incasseringsvermogen van deze systemen? En hoe verlopen transities naar nieuwe systemen?

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

Boegbeeld
Han Olff (Rijksuniversiteit Groningen)

Contact
Rosalie van Dam
rosalie.vandam@wur.nl (WUR)

 

Gerelateerde NWA-vragen