Het verleden is een bron van inspiratie en conflict. Het dient als anker voor persoonlijke en collectieve identiteit en zorgt voor gevoelens van nostalgie. Daarnaast daagt het uit tot innovatie. We staan in Europa voor grote maatschappelijke uitdagingen. Studie van het verleden kan op drie manieren bijdragen aan een meer duurzame, inclusieve en economisch gezonde wereld: dit type onderzoek kan inzicht bieden in ons handelen, het kan inspiratie bieden bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven en het kan zorgen voor verbinding.

Voor het stellen van een juiste diagnose bij maatschappelijke uitdagingen is een langetermijnperspectief onontbeerlijk om patronen te zien en de concepten expliciet te maken waaraan we onze inzichten in onderzoek en beleid ontlenen. We lijken in de westerse wereld echter alleen een kortetermijngeheugen te hebben. Financiële crises kunnen niet doorgrond of adequaat aangepakt worden zolang we het zicht beperken tot de afgelopen jaren. Klimaatverandering is geen recent verschijnsel, migratie en globalisering zijn dat evenmin.

Als kennissamenleving heeft Nederland unieke expertise in de bestudering van natuur en cultuur vanuit een historisch perspectief, bovendien beschikken we over rijke langetermijndatasets op het terrein van waterbeheer, klimaat, bevolkingsgegevens, governance, economie, financiën, migratie, taal en cultuur, die in de afgelopen tijd digitaal beschikbaar zijn gemaakt en aan elkaar zijn gelinkt. Dit is dus het perfecte moment om te oogsten uit dit rijke kennissysteem.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie (Nederlands of English)

Op 14 juni 2017 organiseerde de NWA Onderzoeksroute Levend Verleden een verkennende expertmeeting 14 juni 2017.
Lees het verslag

Boegbeeld
Hester Dibbits (Reinwardt academie/Erasmus Universiteit)


Contact

Patricia Alkhoven (Meertens Instituut)
patricia.alkhoven@meertens.knaw.nl

 

Website route Gerelateerde NWA-vragen