Door meten tot weten. Onder dat motto groeit onze behoefte aan detailinformatie. Die groei stelt echter eisen aan de benodigde instrumentatie, aan de interpretatie van meetgegevens en aan communicatie, perceptie, en eigendom van meetresultaten.

Metingen aan complexe systemen en de integratie van verschillende meetgegevens worden steeds belangrijker. Daarnaast willen we veranderingen in meetgegevens beter en sneller kunnen identificeren, om daarmee de overgang van curatief of reactief handelen naar preventief of proactief handelen mogelijk te maken. Vier gamechangers laten zich onderscheiden

Van puntmeting naar systeembegrip
We kunnen een systeembegrip verkrijgen door de materiële werkelijkheid en haar dynamiek vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, en een studie te maken van hoe het geheel van de verschillende componenten zich gedraagt. Dit vraagt om complementaire en vaak ongelijksoortige metingen vanuit verschillende invalshoeken, met verschillende mate van fysisch, chemisch of biologisch detail, op verschillende lengte- en tijdsschalen.

Meten waar en wanneer het nodig is
Om tijd te besparen en snel ingrijpen mogelijk te maken, moeten we de metingen, de verwerking ervan en in veel gevallen de terug- of doorkoppeling van de resultaten op dezelfde plek doen. Eigenlijk moet het lab dus naar of zelfs in het te meten object of individu gebracht worden. Miniaturisering van hightech-instrumentatie is daarvoor cruciaal.

Het begrijpen van de relatie tussen structuur, samenstelling en functie
Om stoffen echt te leren kennen is het nodig meerdere structuuranalytische technieken in te zetten en het gedrag van de stof onder verschillende condities te bestuderen. Een tweede stap is het in kaart brengen van de prestaties van de stof in haar functie.

Leren omgaan met meetgegevens
De wetenschap zal in staat zijn om door verdergaand begrip van systemen onzekerheidsmarges te verkleinen, maar onzekerheden zijn inherent aan meten. We moeten voor gebruikers inzichtelijk maken wat de betekenis van de onzekerheidsmarges is.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

 

Boegbeeld
Marco Beijersbergen (Universiteit Leiden)


Contact

Oscar van den Brink (Nouryon)
Oscar.vandenBrink@nouryon.com

 

Gerelateerde NWA-vragen