De komende tien jaar verwachten we grote wetenschappelijke doorbraken in ons begrip van de dynamische groei en verandering van onze hersenen gedurende de hele levensloop. De hier voorgestelde werkplaats NeuroLabNL maakt wetenschappelijke doorbraken mogelijk maakt en is dé werkplaats die alle Nederlandse hersen-, cognitie en gedragsonderzoekers en hun maatschappelijke partners samenbrengt.

Het gebruik van recente en nieuwe kennis over de complexe relaties tussen hersenen, cognitieve functies, gedrag en omgeving zal leiden tot vele innovaties in de gezondheidszorg, in het onderwijs en op het terrein van veiligheid. Binnen deze route worden drie specifieke aandachtsvelden onderscheiden: gezondheid, sociale veiligheid en onderwijs.

Gezondheid: de schijf van vijf voor het brein
Om op alle leeftijden optimaal te kunnen functioneren, is de ‘Schijf van Vijf voor het brein’ belangrijk: voldoende slaap, gezonde voeding, optimale beweging, een goede sociale inbedding en een goede balans tussen stress en ontspanning. Onderzoek in gecontroleerde labsituaties en onderzoek naar grote populaties brengen een fit brein voor iedereen dichterbij. Zoals bijvoorbeeld dankzij het stresspaspoort, een uniek en individueel profiel dat voorspelt hoe iemand zich onder stress gaat gedragen.

Sociale veiligheid: preventie probleemgedrag, stimulans veerkracht
Een maatschappij die inzet op zelfredzaamheid en burgerparticipatie moet weten onder welke voorwaarden kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien om burgers met deze gewenste eigenschappen te worden. Omgekeerd is kennis nodig over het ontstaan van probleemgedrag en gestoord gedrag. Preventie, vroege interventie en persoonlijke monitoring kunnen helpen zulk gedrag te voorkomen, te dempen of van richting te veranderen.

Onderwijs: gemotiveerd een leven lang leren
In een kenniseconomie is het van belang om te weten hoe we kennis en vaardigheden aanleren; hoe we dat voor elk individu kunnen optimaliseren; en hoe we mensen van alle leeftijden intrinsiek kunnen motiveren om een leven lang te leren. Hersenonderzoek in het onderwijs brengt onderwijs op maat voor elk individu dichterbij. Het heeft onder meer geleid tot breinmodules en breinvriendelijk lesmateriaal.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

 

Boegbeelden
Willem Kop (Tilburg University)
Maaike Kempes (Ministerie J en V)
Loes Ottink (Radboud Universiteit)
Lydia Krabbendam (Vrije Universiteit)
Richard van Wezel (Radboud Universiteit)

Contact
Willem Kop (Tilburg University)
W.J.Kop@tilburguniversity.edu

Website route Gerelateerde NWA-vragen