Regeneratieve geneeskunde biedt chronisch zieken uitzicht op genezing, in plaats van (dure) symptoombestrijding. Het betekent dat zieke weefsels en organen hersteld kunnen worden, zodat er geen transplantatie meer nodig is.

Interdisciplinair onderzoek op het gebied van regeneratieve geneeskunde is gebaseerd op de groeiende kennis van onder andere stamcellen, groeifactoren, weefselarchitectuur, biomaterialen en verfijnde meettechnieken. Dankzij eerdere programmatische investeringen in grootschalige samenwerkingsverbanden is er binnen Nederland een enorm valorisatiepotentieel opgebouwd. De tijd is nu rijp om deze basis verder uit te bouwen en de vertaalslag te maken naar brede toepassing in de praktijk. Er zijn verschillende inspanningen nodig om de beloften van regeneratieve geneeskunde in te lossen.

Investeren in opleiding en talent
Voor de toekomst is er behoefte aan wetenschappers die deskundig zijn op het raakvlak tussen technologie en geneeskunde.

Samenwerkingsverbanden consolideren
Door de visie van vorige kabinetten zijn grote en succesvolle publiek-private samenwerkingen in de regeneratieve geneeskunde gerealiseerd. Nu is het van belang om te investeren in de consolidatie van deze verbindingen.
Investeren in infrastructuur en onderzoek (fundamenteel en translationeel): Binnen nationale grootschalige samenwerkingsverbanden en infrastructuren kan de stap gemaakt worden van fundamentele concepten naar concrete toepassingen bij de patiënt, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar het genoom en nieuwe technologieën, interactie tussen biomaterialen en cellen, en te investeren in geavanceerde imaging platforms.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)
Voor brede toepassing is het belangrijk het publiek goed te informeren en te betrekken in een dialoog over de sociale, juridische en ethische consequenties van regeneratieve geneeskunde.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

De route Regeneratieve Geneeskunde wordt ondersteund door de NFU en NWO.

Boegbeeld
Ton Rabelink (NFU/LUMC)

Contact
Mandy Segers
m.segers.nier@lumc.nl

Gerelateerde NWA-vragen