In 2050 zal zeventig procent van de wereldbevolking in stedelijke omgevingen wonen, die dan goed zijn voor bijna tachtig procent van het bruto wereldproduct. De stad is bij uitstek het schaalniveau waarop belangrijke maatschappelijke, ecologische en digitale uitdagingen zich manifesteren.

Het toekomstbestendig maken van steden en hun buitengebieden vereist een nieuwe geïnspireerde betrokkenheid van burgers en bedrijven, verandering van bestuursmodellen, en circulair energie- en grondstofgebruik. Zaken als klimaatadaptatie, het benutten van digitalisering voor veilig en goed functionerende, en ook gezonde steden en het verbeteren van het stedelijke ecosysteem zijn daarbinnen belangrijk. Binnen deze route worden vijf gamechangers onderscheiden.

Safe Big Data Cities
Technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT, sensoren, e-health, apps, het Internet-of-Things en de digitale revolutie hebben tot gevolg dat steden steeds digitaler worden. Hoe organiseren we een platform van data en informatie waardoor sturing op stedelijk niveau mogelijk wordt?

Smart polderen
Huidige technologische en maatschappelijke trends bieden nieuwe mogelijkheden voor participatie in besluitvorming, zelfsturing en netwerkinitiatieven en ook andere vormen van communicatie en samenwerking tussen bestuursorganen.

Citizen empowerment
Slimme data en technologieën kunnen nieuwe aanleidingen creëren voor contact tussen de bewoners en ondernemers in de stad. Vergroting van participatie is een van de belangrijkste voorwaarden voor de mobilisatie van menselijk kapitaal. Over de invloed van de toename van mobiliteit en digitale communicatie op ontmoetingen van mensen in steden, is niet veel bekend.

Urban technologies
Er worden nieuwe technologische oplossingen gevraagd voor de wijzigende demografische omstandigheden, het samenbrengen van energiegebruik, -productie en -opslag, inzet en maatregelen om steden klimaatadaptief te maken en steden voor te bereiden op nieuwe mobiliteitsvormen.

Resilience
Een slimme, leefbare stad is een stad waarin de gebouwde omgeving op flexibele wijze voortdurend veranderende activiteiten en interacties faciliteert. De toekomstige stad vereist veerkracht en flexibiliteit en dient zo ingericht te zijn dat nieuwe functies kunnen worden geabsorbeerd en bestaande functies eenvoudig kunnen veranderen.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

 

Boegbeeld
Teun Bokhoven (TS Energie, TKI Urban Energy)


Contact

Marleen Stikker (Waag Society)
stikker@waag.org

Gerelateerde NWA-vragen