Bewegen en sport zijn in de hele levensloop belangrijk. Baby’s beginnen met leren bewegen; kinderen hebben sport en spel nodig om zich lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen; volwassenen bewegen om fit te blijven en welvaartsziekten op afstand te houden; ouderen blijven bewegen omdat het hen helpt langer vitaal te blijven, en daarmee langer zelfstandig en zelfredzaam. En sommige mensen ontwikkelen hun beweegtalent tot topsporter.

Sport en bewegen brengt mensen samen en draagt bij aan sociale cohesie. Binnen deze route worden drie specifieke aandachtsvelden onderscheiden.

Leren (en) bewegen
Elk individu heeft iets anders nodig om zijn of haar beweegpotentieel waar te maken. Onderzoek is nodig naar onder meer beweegleerloopbanen, beweegvolgsystemen en individuele leerstrategieën.

Gezond bewegen
Als we willen dat mensen gezond bewegen moeten we niet alleen kijken naar persoonlijke aspecten, maar ook naar sociale en maatschappelijke componenten. Door op al die niveaus systematisch data te verzamelen leren we welke beleidsinterventies het meest effectief zijn om bewegen te stimuleren.

(Top)prestaties
Het voorkomen van blessures zorgt voor gelijkmatiger en langduriger presteren op hoog niveau: preventie wordt een onderdeel van presteren. Daarnaast is een grote trainingsefficiëntieslag mogelijk. Met data science-technieken en technologie komen we relevante trainingsdata op het spoor van sporttalenten en topsporters. Die data kunnen we vertalen in handvatten voor persoonlijke monitoring en feedback.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

Boegbeeld
Cees Vervoorn (HvA/UvA)
Koen Lemmink (UMCG)

Contact
Cees Vervoorn (Kenniscoalitie Sport)
c.vervoorn@hva.nl

Gerelateerde NWA-vragen