De impact van de explosief groeiende hoeveelheid en diversiteit van gegevensbestanden – big data – is zichtbaar in alle sectoren van de samenleving. Van het automatisch detecteren van cybercriminaliteit tot aan het verbeteren van de efficiëntie van de gezondheidszorg: in vrijwel alle facetten van de wetenschap, economie en maatschappij groeit de impact van grootschalige gegevensbestanden.

Big data is niet alleen ‘veel data’; het betekent ook nieuwe combinaties van data en continue stromen van gegevens, die nieuwe eisen stellen aan infrastructuur en technieken, aan mensen die met deze data werken, en aan de samenleving die ze implementeert.

De revolutionaire kracht van big data ligt in het combineren van een veelheid aan verschillende gegevens. Dit lukt alleen als databestanden open en toegankelijk zijn. Dat betekent echter wel dat we verantwoord met deze gegevens moeten omgaan. Het doel voor het komende decennium is daarom het ontwikkelen van de juiste instrumenten en infrastructuur voor verantwoorde toegang en gebruik van big data en daarmee waarde te creëren in economische, maatschappelijke en wetenschappelijke domeinen. De komende jaren moeten we inzetten op:

Het stimuleren van waardecreatie in toepassingsdomeinen
Dit kan door het opzetten van proeftuinen en grootschalige privaat-publieke valorisatieprojecten. Het big data ecosysteem zou duurzaam kunnen worden versterkt door toolbox projecten, technologie transfer initiatieven, het bevorderen van personele mobiliteit, en multidisciplinaire kennisdisseminatie.

Het scheppen van mogelijkheden voor multidisciplinair onderzoek
Het onderwijs en het wetenschappelijke fundament van big data moeten worden versterkt en verbreed in de richting van data science dat ingebed is in alle toepassingsgebieden.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie en/of de brochure ‘VWData: Verantwoorde Waardecreatie met Big Data‘, over het NWA-Startimpulsprogramma van de Big Data route.

 

 

Boegbeeld
Tibor Bosse (Radboud Universiteit Nijmegen)

Contact
Freek Bomhof (TNO)
freek.bomhof@tno.nl

Website route Gerelateerde NWA-vragen