Belang van de route

Hoe verwerkt en onthoudt ons brein informatie? Hoe zou het onderwijs van de toekomst eruit moeten zien? Waarom doen wij wat we doen, zijn we wat we zijn en welke factoren beïnvloeden ons gedrag? Kunnen we gezondheid bevorderen en ziekten voorkomen door een gezonde leefstijl en gedrag? Zomaar vier vragen die aan de Nationale Wetenschapsagenda gesteld zijn en een illustratie geven van de breedte en verbindingskracht van de route Hersenen, cognitie & gedrag: leren, ontwikkelen en ontplooien.

Het cognitie-, gedrags-, en neurowetenschappelijk onderzoek in Nederland is sterk interdisciplinair, en zeer divers: van klinisch, cognitief en epidemiologisch onderzoek tot moleculair onderzoek, computermodellering en onderzoek naar het omgaan met big data. Er is sprake van zogenaamde verticale integratie: inzichten vanaf het moleculaire niveau worden via allerlei tussenniveaus uiteindelijk verbonden aan inzichten in interacties tussen individuen.

Deze brede basis in het Nederlandse veld vormt een uitstekende voedingsbodem om in samenwerking met private en maatschappelijke partijen nieuwe toepassingen te ontwikkelen en vergevorderde methodes te valoriseren. De route NeuroLabNL dè werkplaats voor hersen-, cognitie en gedragsonderzoek zal voor doorbraken gaan zorgen in de kennis over hoe genen en gedrag (en de vele stappen daartussen) met elkaar zijn verbonden.

Uitkomsten routeworkshop van 15 april jl.

NeuroLabNL participeert in de NWA Startimpuls 2017

Contact

Heeft u vragen over NeurolabNL dan kunt u per e-mail contact opnemen met Rob Heinsbroek.