22 oktober 2019

Prof. dr. Sabine Severiens en prof. dr. Sander Thomaes worden per 1 november 2019 de nieuwe boegbeelden van de NWA route Jeugd. Zij nemen het stokje over van prof. dr. Monique Volman en prof. dr. Judi Mesman.

Sabine Severiens
Sabine Severiens is hoogleraar Onderwijswetenschappen het Department of Psychology, Education, and Child Studies van de Erasmus Universiteit. Zij bekleedt daar de Leerstoel Onderwijskunde, in het bijzonder diversiteit en onderwijs. Sabine zet zich al jaren in voor een nauwe samenwerking tussen de praktijk en de onderzoek. Enerzijds om de social impact van wetenschappelijke kennis over het onderwijs te vergroten, maar ook om wetenschappelijk onderzoek naar vragen die leven in de praktijk te stimuleren. Door boegbeeld te worden van de NWA route Jeugd hoopt ze ook op grotere schaal aan deze doelen te kunnen werken.

Sander Thomaes
Het onderzoek van Sander Thomaes onderzoekt de oorsprong, aard en gevolgen van het zelfbeeld van kinderen. Zijn expertise ligt in ontwikkelingspsychologie. Sander werkt als hoogleraar psychologie in het programma Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Sanders motivatie om boegbeeld te worden is tweeledig. Sander wil meer bekendheid geven bij het algemene publiek aan wetenschappelijke kennis over jeugd—kennis die in Nederland van hoog niveau is. Tegelijk wil Sander wetenschappers motiveren om hun onderzoek nog vaker vorm te geven rondom maatschappelijk urgente vraagstukken, zodat hun expertise optimaal wordt benut.

NWA Route Jeugd
De route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ is één van de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het streven van de NWA is om publiek en politiek te betrekken bij het belang van wetenschap voor de maatschappij. In de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is de jeugd in al haar contexten centraal gesteld waardoor onderzoek naar de thema’s in dat domein in samenhang een plek krijgt binnen de NWA.  ‘Leren en ontwikkelen in verschillende contexten’. De beschrijving van de route en drie gamechangers ‘Diversiteit en ongelijkheid’ en ‘Normativiteit van opvoeding en onderwijs’ zijn uitgewerkt in de Kennisagenda Jeugd.

Foto: Jeroen Oerlemans