Met de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren maken uw leerlingen kennis met actuele wetenschap en het formuleren van wetenschappelijke onderzoeksvragen. Tijdens het project formuleren uw leerlingen vragen voor de wetenschap over thema’s die zij belangrijk vinden. Zo leren zij wat wetenschap is en waaraan een goede wetenschappelijke vraag moet voldoen. Hierbij doen ze niet alleen inhoudelijke kennis op, maar oefenen ze ook presentatie- en communicatievaardigheden. Het formuleren van vragen is tevens een goede voorbereiding op het profiel- of sectorwerkstuk.U kunt voor dit project gebruikmaken van de gratis lessenserie.
Verschillende lessenseries voor vmbo, havo of vwo gratis beschikbaar. Aan de hand van een lessenserie van drie lesuren denken de leerlingen na over hun vraag voor de wetenschap, bediscussiëren het belang van hun vragen, en werken hun vraag verder uit. De lessenserie is in drie varianten beschikbaar: voor vmbo, voor havo en voor vwo.

Gratis downloaden
Het lesmateriaal is gratis te downloaden op www.praktijk.nu/XXX. Voor de docentenhandleiding dient u te zijn ingelogd. Inloggen kan na eenmalige, gratis registratie.

Inhoud van de lessen
De eerste les start met een introductie van de Nationale Wetenschapsagenda en het doel van de lessenserie. Vervolgens bedenken de leerlingen wat wetenschap volgens hen is en wat ze aan wetenschap om zich heen tegenkomen. Aan de hand van filmpjes (vmbo) of een zoekopdracht naar Nederlandse wetenschappers (havo, vwo) krijgen leerlingen een aantal voorbeelden van hedendaags wetenschappelijk onderzoek te zien. Vwo-leerlingen maken daarbij een opdracht die met wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie te maken heeft. Aan het einde van de les krijgen de leerlingen de opdracht om een onderzoeksvraag voor de wetenschap te bedenken, en wat het belang van het antwoord op die vraag kan zijn.

In de tweede les leren de leerlingen hoe je een goede onderzoeksvraag opstelt. Dit gebeurt onder meer aan de hand van voorbeelden van vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Op basis daarvan scherpen de leerlingen hun vraag aan de wetenschap aan. Vervolgens bespreken ze in groepjes hun vragen en bediscussiëren welke vraag volgens hen moet worden ingediend voorde Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren. Die vraag wordt verder onderzocht: is er al een antwoord op, wat is er al bekend op dat vlak? De gevonden informatie, samen met de onderzoeksvraag, wordt op aansprekende wijze klaar gemaakt om te presenteren : een filmpje, een poster, of anderszins.

In de derde en laatste les presenteren de groepjes hun vraag voor de wetenschap aan elkaar. De leerlingen beoordelen elkaars resultaten en kiezen één of twee beste vragen. Gefilmde vragen kunnen worden aangeboden voor de website van de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren. Tot slot maken de leerlingen een reflectieopdracht over de lessen en wat zij hopen dat wetenschap in de toekomst brengt.