De Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren is een initiatief van TechYourFuture in samenwerking met De Praktijk, Science Center NEMO, de KNAW en de Nationale Wetenschapsagenda.

TechYourFuture
TechYourFuture krijgt inhoud door Saxion, Windesheim en Universiteit Twente. Een florerende technieksector kan niet bestaan zonder voldoende goed opgeleide technici. TechYourFuture richt zich daarom op versterking van het bèta- en techniekonderwijs aan kinderen en jongeren van 2 tot 22 jaar. Doel is de keuze voor techniekopleidingen onder jongeren van 25% nu naar 40% in 2020 te verhogen. TechYourFuture, een expertisecentrum voor hoogwaardig techniekonderwijs, verbindt partners, ontwikkelt kennis en bedenkt innovatieve oplossingen. TechYourFuture wil het volgende mogelijk maken:
1.Kiezen voor techniek: door W&T te promoten bij leerkrachten, jongeren en ouders.
2.Leren in techniek: door professioneleA ontwikkeling van leerkrachten en scholen mogelijk te maken bij het:
a. Ontwikkelen en uitvoeren van effectief en duurzaam W&T-onderwijs;
b. Ontwikkelen van goede ondersteunende leermaterialen voor W&T-onderwijs;
c. Effectieve begeleiding van jongeren in hun keuzeproces, in het bijzonder W&T;
d. Creëren van een effectieve en stimulerende W&T-onderwijs- en leeromgeving.
3.Werken in de techniek: door te zorgen voor tijdige en duurzame voorbereiding op de arbeidsmarkt en afstemming van verwachtingen tussen (toekomstige) werknemers en werkgevers in de techniek.
www.techyourfuture.nl

De Praktijk
De Praktijk is een onafhankelijk creatief projectbureau voor onderwijs en wetenschapscommunicatie. Wij zoeken sinds 2000 naar kansen om te werken aan goed onderwijs en betere wetenschapscommunicatie. Zo kunnen we docenten extra mogelijkheden geven om jongeren goed op te leiden, scholieren meer plezier laten hebben in de les en mensen van jong tot oud betrekken bij wetenschap.

De Praktijk heeft een zeer breed scala van opdrachtgevers, partners, werkzaamheden en typen projecten.
•In opdracht van de KNAW ontwikkelde en organiseerde De Praktijk bijvoorbeeld de KNAW Onderwijsprijs, inmiddels al acht jaar een instituut in het voortgezet onderwijs. Samen met TechYourFuture en HEIN! werd Ontdek Het Zelf opgezet. In dat project voorzien we basisschoolleerkrachten elke maand, en rond de Kinderboekenweek, van laagdrempelige uitdagingen, waarmee ze leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen laten onderzoeken en ontwerpen.
•Verder was De Praktijk verantwoordelijk voor programmering en/of productie op allerlei festivals, waaronder Vliegende Hollanders (i.o.v. Platform Bèta Techniek), Scientific (i.o.v. NEMO), Illusio (i.o.v. NWO), Nacht van Kunst en Wetenschap Groningen en ons eigen jaarlijkse Discovery Festival dat in 2015 tien jaar bestaat en plaatsvindt in NEMO.
•Tot slot is De Praktijk samen met NEMO initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse Vakconferentie Wetenschapscommunicatie voor professionals.

De Praktijk werkt(e) voor en met onder veel meer de Europese Unie, NWO, KNAW, Platform Bèta Techniek, afdelingen en onderzoeksgroepen van bijna alle Nederlandse universiteiten, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Noordelijke Hogeschool, Saxion Hogeschool, Vereniging Science Centra, NEMO/NCWT, Museum Boerhaave, Aeolus, Science Center Delft, Artis, Van Gogh Museum, De Taalstudio, Internationale Wiskunde Olympiade, Nederlands Instituut voor Biologie, Platform Wiskunde Nederland, Stichting Compositio Mathematica, Sanquin, AMOLF, TechYourFuture, KNMI, National Geographic, Greenpeace, Kennislink, EOS, VPRO, NTR, Schooltv, Jet-Net, Havenbedrijf Rotterdam, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, NijghVersluys, EPN, honderden individuele wetenschappers en talloze scholen.
www.praktijk.nu

Science Center NEMO
Science Center NEMO is het grootste science center van Nederland en is voor bezoekers van alle leeftijden. Science Center NEMO laat een breed publiek op actieve wijze ervaren hoe fascinerend, leuk en nuttig wetenschap en technologie zijn. Dit doen we met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten en evenementen. NEMO is het vijfde museum van Nederland, dat jaarlijks wordt bezocht door bijna 600.000 bezoekers, waarvan 90.000 leerlingen in schoolverband.
Het Science Learning Center van NEMO voert veel landelijke onderwijsprojecten uit, gericht op leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. In totaal bereikte NEMO in 2013 ruim 250.000 leerlingen, waarvan 160.000 buiten het museum.
Voor het VO heeft het Science Learning Center onder andere het succesvolle Tube Your Future ontwikkeld en uitgevoerd. Tube Your Future is een zeer succesvolle videowedstrijd voor leerlingen van 3, 4 en 5 havo en vwo, die er op gericht is om hen een eigen beeld te laten creëren van het beroepenveld van bètawetenschappen & technologie. Tube Your Future wordt inmiddels al 8 jaar uitgevoerd. Afgelopen schooljaar bereikten we hiermee ruim 8000 leerlingen. De missie van het Science Learning Center is om ervoor te zorgen dat er meer tijd wordt besteed aan onderwijs over wetenschap en technologie, dat de kwaliteit verbetert, en dat de lessen spannender worden.
www.e-nemo.nl

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
De KNAW vervult drie (wettelijke) taken: genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines; bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten; adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening.
In haar Strategische Agenda 2010-2015 stelt de KNAW zich ten doel leerlingen te enthousiasmeren voor wetenschappelijk onderzoek.
www.knaw.nl

Nationale Wetenschapsagenda
De Nationale Wetenschapsagenda stimuleert samenwerking, creativiteit en vernieuwing en verbindt partijen en thema’s. Nieuwsgierig en betrokken hebben 11.700 mensen vragen ingediend. Deze schatkamer van vragen vormt de basis van de Nationale Wetenschapsagenda. Uit alle ingediende vragen zijn 140 grote wetenschappelijke vragen geformuleerd, vragen met een interdisciplinair karakter, die zowel fundamenteel als toegepast onderzoek vergen.

Een groot aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van de onderzoeksvragen. De vragen kunnen van belang zijn voor de wetenschap zelf, voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of voor het benutten van economische kansen.

De Nationale Wetenschapsagenda sluit aan bij bestaande onderzoeksagenda’s op nationaal en internationaal niveau. De Nationale Wetenschapsagenda zal doorwerken in de profilering van de universiteiten en hogescholen, de programmering van de partners van de Kenniscoalitie, de ontwikkelingsrichting van de nationale onderzoeksinstituten en in investeringen in grote onderzoeksfaciliteiten. De agenda wordt eens in de zeven jaar vernieuwd.
www.wetenschapsagenda.nl