11 april 2016

Wat zijn effectieve manieren om pesten op middelbare scholen aan te pakken? Hoe beïnvloedt het dragen van een hoofddoek iemands maatschappelijke positie? Hoe kun je gedachte-gestuurde software ontwikkelen? Dit zijn drie van de negen vragen die door een jury van 30 middelbare scholieren, bijgestaan door vooraanstaande wetenschappers, in Science Center NEMO zijn geselecteerd voor de Nationale Wetenschapsagenda van scholieren van Nederland. Deze Nationale Wetenschapsagenda van de scholieren van Nederland is aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

NWA-voorzitter Louise Gunning; “Ik vind het interessant om te zien welke vragen leven bij scholieren en waar zij een oplossing voor willen zien. De jury is enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan. Er zijn relevante en prikkelende vragen geselecteerd.“

Aan de basis van de selectieprocedure ligt een gratis beschikbaar lespakket. Dit biedt middelbare scholieren een uitgelezen kans om kennis te maken met actuele wetenschap en zich te bekwamen in de kunst van het stellen van goede vragen. Leerlingen formuleren vragen over de thema’s die zij belangrijk vinden. In een drietal lessen leren zij waaraan een wetenschappelijke vraag moet voldoen.

De Nationale Wetenschapsagenda van scholieren van Nederland is een uitvloeisel van de vorig jaar opgestelde Nationale Wetenschapsagenda. Die Nationale Wetenschapsagenda inspireert de Nederlandse kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en daagt hen uit om nieuwe partnerschappen aan te gaan om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. De 140 vragen tellende Nationale Wetenschapsagenda kan – bovenop het lespakket- inspiratiebron zijn voor profiel- en sectorwerkstukken en bovendien bijdragen aan het maken van de juiste keuze voor een studierichting. Vandaar dat deze nu ook beschikbaar komt voor het onderwijs. De komende week worden exemplaren van de Nationale Wetenschapsagenda aan alle middelbare en MBO- scholen in Nederland verzonden.

Bekijk hier de video van de bijeenkomst op 7 april in Nemo.

De Nationale Wetenschapsagenda voor scholieren is een initiatief van TechYourFuture, in samenwerking met De Praktijk, Science Center NEMO, de KNAW en de Nationale Wetenschapsagenda.

Meer informatie over de Nationale Wetenschapsagenda van scholieren is hier te vinden.
U kunt hier foto’s vinden.

Bij ieder gebruik en/of publicatie is naamsvermelding van de fotograaf, Elmer van der Marel, verplicht.