6 februari 2018

De route Smart Liveable Cities heeft  het afgelopen jaar een verdiepingsslag gemaakt. De stad is bij uitstek het schaalniveau waarop belangrijke maatschappelijke, ecologische en digitale uitdagingen zich manifesteren. Deze zijn onder gebracht in vijf gamechangers: Safe Big Data Cities, Smart Polderen, Citizen Empowerment, Urban Technologies en Resilience. In elk van de gamechangers moeten diverse expertises en belangen in harmonie met elkaar worden gebracht.

De NWA route kreeg in 2017 met Marleen Stikker (directeur Waag Society) een nieuwe trekker. Dit jaar vonden er twee bijeenkomsten plaats op 20 september en 20 december. Uit deze workshops komt het belang van public research naar voren: het actief betrekken van maatschappelijke actoren, stadsmakers en start-ups in het onderzoek in de vorm van citizens science, living labs en art/science samenwerkingen. Daarnaast is geëxpliciteerd dat de sustainable development goals integraal als uitgangspunt worden genomen. Een slimme leefbare stad houdt rekening met de grenzen van de planeet en heeft als fundament een inclusieve open en ‘faire’ samenleving.

De NWA-route Smart, Liveable Cities is met auteurs van het VSNU programma De Digitale Samenleving in overleg getreden. Het resultaat is dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijk actieprogramma. Bij de formulering van dit actieprogramma zijn ook de topsector Creatieve Industrie en de topsector Energie betrokken.