Belang van de route

Steden zullen in de komende decennia enorme ontwikkelingen doormaken op heel veel terreinen. Naast de functies wonen en werken zullen leefbaarheid, duurzaamheid en weerbaarheid nieuwe eisen aan de stedelijke omgeving stellen. Steden als centra voor toekomstige economische groei, sociale interactie, culturele ontwikkeling en technologische innovatie. Deze ontwikkelingen stellen ons voor fantastische uitdagingen op het gebied van behoud van fysieke en sociale leefbaarheid, mobiliteit en logistiek, klimaatbestendigheid, het ontwikkelen van een nieuw energiesysteem, circulariteit, nieuwe bestuurs- en samenwerkingsvormen; dit alles met behoud – of versterking – van milieu en andere ecologische waarden. Hoe weerbaar zijn onze steden bij een sterke zeespiegelstijging en klimaatverandering, wat zijn de fysieke en sociale implicaties als we rijden zonder bestuurder, hoe wordt ons leven veranderd door eigen energieopwekking, hoe zal verdergaande inzet van big data en ICT het functioneren van de stad beïnvloeden en welke bestuurlijke kracht gaat er van de steden uit? Slechts een kleine greep uit het palet aan  onderwerpen waarover nu kennis moet worden ontwikkeld om voorbereid de toekomst in te gaan.

De route Smart liveable cities in de Nationale Wetenschapsagenda heeft een zeer brede scope, maar ook met veel samenhang tussen de deelgebieden. Het is deze onderlinge samenhang die als bijzondere uitdaging voor de NWA wordt gezien. In deze route zijn door de voorbereidingsgroep vier deeltafels ingericht vanuit specifieke perspectieven: de Tastbare Stad, de Menselijke Stad, de Georganiseerde Stad en de Onzichtbare Stad. Doelstelling van de vier deeltafels is om ieder vanuit het eigen specifieke perspectief naar de route SMART, Liveable Cities te kijken en de samenhang te identificeren. Hieruit volgt een verdere verdiepingsslag en voorstellen voor additioneel wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk uitgangspunt is te zoeken naar de verbinding tussen disciplines en instituten, tussen wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven. Deze route leent zich bij uitstek voor interdisciplinair onderzoek en omvat zowel alfa-, bèta/technisch- en gamma onderzoek, als combinaties daarvan.

Uitkomsten  routeworkshop van 20 april jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per email contact opnemen met Mirjam van Etten.