Belang van de route

Olympische Spelen in Rio de Janeiro, het WK voetbal in 2018; we verheugen ons nu al op de te verwachten medailles en cups. We zijn uniek met onze Oranje campings en de verbroedering die dat oproept. Naast deze menselijke kant hebben deze sportevenementen ook een economische impact op het land en lange termijn impact op de maatschappij en samenleving (legacy).

Sport vinden we belangrijk. Tegelijkertijd bewegen we minder en neemt overgewicht bij kinderen en volwassenen toe. Ondanks dat is aangetoond dat sport en bewegen de gezondheid bevordert, is het zelden een beleidsprioriteit in de politiek.

Om een succesvol beleid op het gebied van sport, bewegen en gezondheid mogelijk te maken is bundeling van onderzoek en innovatie op nationaal niveau noodzakelijk. De eerste stappen zijn gezet door het aanstellen van een Topteam Sport in opdracht van de Minister van VWS Schippers. De gezamenlijke uitdaging is om te komen tot een coherent ecosysteem waarin sterker wordt ingezet op een samenhangende community van onderzoekers, beleidsmakers, professionals en bedrijfsleven in de sport.

In deze route Sport & Bewegen is bewust gekozen voor een integrale aanpak. Op 3 februari jl. vond een wetenschapsconferentie plaats waarbij meer dan 100 wetenschappers zich in workshops bogen over vragen uit de NWA zoals: Hoe kunnen we gezondheid door middel van sport, bewegen en voeding bevorderen en welke effecten brengt dit met zich mee? Hoe kunnen big data en technologische innovaties (o.a. e-health) bijdragen? Ten grondslag aan deze route ligt een Kennisagenda Sport en Bewegen die bewust breed is opgesteld om het draagvlak binnen het sportonderzoek en de gebruikers te versterken.

Sport maakt het mogelijk om met een multidisciplinaire aanpak en een stevige HBO-WO samenwerking het verschil te maken en de complexe problematiek van het bevorderen van een actieve leefstijl aan te pakken. De waarde van sport toont zich ook in maatschappelijk en economisch rendement. Hoe ontwikkelen we de juiste kennis voor overheden en bedrijven? En beter onderzoek en de daaruit volgende innovatie maakt voor Nederland ook meer medailles mogelijk.

Uitkomsten routeworkshop van 25 april jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per e-mail contact opnemen met Mark Raijmakers.