6 februari 2018

Dankzij de Startimpulsfinanciering heeft de NWA-route ‘Oorsprong van Leven – op aarde en in het heelal’ in het afgelopen najaar voor vijf driejarige onderzoeksprojecten in totaal zeven research fellows kunnen selecteren. In het eerste kwartaal van 2018 komen deze fellows in dienst, verspreid over vijf universiteiten. Een grote kick-off bijeenkomst voor de projecten is in voorbereiding.

De drie onderzoeksprojecten zijn ieder gericht op deelvragen binnen de vijf gamechangers op de route. Ze hebben mede de bedoeling om verbanden tussen disciplines en instituten te leggen. Ieder van de geselecteerde fellows heeft een universitaire ‘thuisgroep’ maar tenminste één andere groep uit een andere discipline en binnen een andere universiteit of instelling waar zij of hij intensief mee zal samenwerken.

Het doel om een dicht netwerk van onderzoekers te creëren is daarmee nog niet bereikt. Een verder middel daartoe is een klein budget per gamechanger voor ‘kleine projecten’. Voor twee van die gamechangers is daartoe eind vorig jaar een workshop gehouden, waarin onderzoekers hun ideeën voor aanvullende kleine projecten presenteerden. Steeds was de eis dat het onderzoek gerelateerd moest zijn aan een fellow-project, en een nieuwe en interdisciplinaire samenwerking moest opleveren. Uiteindelijk zijn 10 voorstellen goedgekeurd, in enkele gevallen nadat indieners hun voorstellen hadden gecombineerd, en in alle gevallen met een slechts kleine bijdrage (gemiddeld nog geen 9.000 euro) uit de Startimpuls. Bij de meeste projecten is die bijdrage aangevuld met middelen uit andere bron en heeft de Startimpuls-bijdrage vooral verbindend gewerkt. Voor de fellowship-projecten in andere gamechangers zal eveneens een portefeuille van kleine aanvullende projecten worden ontwikkeld.

Centraal in de wetenschapsagenda staat publieke betrokkenheid bij onderzoek, en dan in het bijzonder bij onderzoek in de fase van themakeuze en vraagontwikkeling. Op deze route is niet zo vanzelfsprekend hoe daar praktisch invulling aan gegeven moet worden. Het idee is om voor de beleidsontwikkeling aan enkele universiteiten studentprojecten op te zitten, met begeleiding van communicatieprofessionals. Met een universiteit zijn ondertussen de eerste afspraken gemaakt. Verder zijn verkennende besprekingen gevoerd met een groot aantal partijen in de wetenschapscommunicatie, zoals science centers, musea e.d. voor samenwerking. ‘Oorsprong van het leven’ is een onderwerp waarmee veel van die partijen ook eigen doelstellingen kunnen invullen, dus verwacht wordt dat er een of enkele partnerships kunnen worden aangaan.