Vanuit de Kenniscoalitie is een stuurgroep ingesteld die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda. De stuurgroep werd voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Louise Gunning (voorzitter stuurgroep)

Colette Bos (secretaris stuurgroep)

José van Dijck (Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen-KNAW)

Pieter Duisenberg (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten-VSNU)

Stan Gielen (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek-NWO)

Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen)

Rob Hamer (VNO-NCW)

Amandus Lundqvist (MKB-Nederland)

Pancras Hogendoorn (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra-NFU)

Jos Keurentjes (TO2 Federatie)