Belang van de route

Ondanks aanvankelijk optimisme is de wereld sinds het einde van de Koude Oorlog instabieler geworden. Die instabiliteit begon in de internationale verhoudingen, maar heeft door de opkomst van terrorisme ook een binnenlandse dimensie gekregen. Klimaatverandering en de wereldwijde financiële crisis en institutionele erosie hebben het probleem verder aangewakkerd. De recente vluchtelingenstromen vormen een dramatische uiting van deze instabiliteit. Veiligheid is voor overheden, bedrijven en burgers een van de grootste zorgen geworden. Onderzoek in de sociale, technische, natuur- en geesteswetenschappen kan helpen om op het niveau van individuen, staten en de wereld als geheel conflicten om te buigen naar meer samenwerking, althans te beheersen. De schaalgrootte van de problematiek vraagt om samenwerking waarvoor inzicht in de waardensystemen van verschillende elementen (staten, groepen, individuen)en in de samenleving belangrijk is. Big data, media- en religie-onderzoek spelen hierbij een belangrijke rol.

Het thema van de route ‘Tussen Conflict en Coöperatie’ stelt twee uitersten tegenover elkaar. Conflicten, die splijten en wanorde scheppen, en coöperatie, dat juist samenwerking en orde impliceert. Om conflicten te vermijden en om ze op te lossen kunnen instituties noodzakelijk zijn, en institutionele arrangementen bevorderen in veel gevallen weer coöperatie. In veel gevallen zien we externe beïnvloeding of regulering van die arrangementen door de staat, maar niet zelden ook door interventie van nsa’s (non state actors).

Nieuwe politieke, sociale, economische en technologische ontwikkelingen (digitalisering) leiden tot nieuwe conflicten – maar scheppen tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden om samen te werken, of reiken zelfs (uitzicht op) oplossingen aan. In de wetenschapsagenda is de uitdaging opgenomen om te komen tot vernieuwend onderzoek naar allerlei arrangementen (in de breedste zin van het woord) die overkoepelende basiswaarden adresseren – tussen conflict en coöperatie – in die veranderende maatschappelijke context.

Uitkomsten routeworkshop van 15 april jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per email contact opnemen met Marcus van Leeuwen.