16 januari 2017

De minister en de staatssecretaris van OCW stellen 20 miljoen beschikbaar voor de Nationale Wetenschapsagenda. Deze startimpuls is verbonden aan drie thema’s op het gebied van veerkrachtige samenlevingen, digitalisering en de bijdrage van natuurwetenschappelijke kennis aan vernieuwing. De Kenniscoalitie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de NWA, werkt nu hard het opzetten van een goede procedure voor het inzetten van deze 20 miljoen. Hier wordt over bericht, zodra er meer bekend is.

Op 15 september 2016 overhandigde de Kenniscoalitie het ‘Portfolio voor onderzoek en innovatie’ aan de ministers van OCW en EZ en de staatssecretaris van OCW. Het ministerie van OCW heeft vervolgens aangekondigd dat er nog binnen deze kabinetsperiode een start gemaakt wordt met de implementatie van de NWA. In totaal stelt het ministerie 30 miljoen beschikbaar. Naast de 20 miljoen voor de NWA wordt 10 miljoen ingezet voor talentontwikkeling en valorisatie.

De verantwoordelijkheid voor de verdere uitwerking van de Startimpuls komt bij een commissie te liggen. Deze commissie wordt voorgedragen door de Kenniscoalitie en ingesteld door OCW.

NWO ondersteunt deze commissie bij de uitvoering  van haar taken. Het in te richten instrumentarium ondersteunt een multidisciplinaire kennisketenbrede aanpak en biedt ruimte voor experiment.

De drie thema’s al genoemd bij de aankondiging van deze Startimpuls zijn door het ministerie verbonden aan specifieke routes uit het Portfolio voor onderzoek en innovatie:

Hoe kan de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving worden versterkt?

  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
  • NeurolabNL: de werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek

Hoe kunnen we de digitale samenleving beter begrijpen en verder brengen?

  • Waardecreatie door verantwoorde toegang en gebruik van big data
  • Meten en detecteren: alles, altijd en overal

Hoe kan natuurwetenschappelijke kennis bijdragen aan vernieuwing?

  • De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
  • Bouwstenen van materie en fundamenten van tijd en ruimte
  • De quantum-/nano revolutie

Met deze investering geeft het ministerie van OCW de NWA een vliegende start.