Samenwerking tussen academici, organisaties en bedrijfsleven creëert (meer)waarde. UtrechtVC, het Utrechtse Valorisatieprogramma, brengt deze verschillende partijen bij elkaar. Samen realiseren zij kennisuitwisseling en helpen ze economische en/of maatschappelijke waarde te creëren. Voor hulp bij vragen kunt u contact opnemen met martin.kempen[at]utrechtvc.nl

Kijk voor meer informatie ook hier.