21 februari 2018

Bent u onderzoeker of expert op het gebied van jeugd en/of onderwijs? Doe dan mee met de video-estafette van de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. Bekijk de filmpjes van uw voorgangers en neem het stokje over met een zelfgemaakt filmpje. Breng ook uw project of vraag in beeld om samenwerkingspartners te vinden en anderen te inspireren!

Bekijk de filmpjes en neem het stokje over!

In de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs staat de volgende vraag centraal: “Wat hebben kinderen en jongeren nodig aan opvoeding, onderwijs en begeleiding zodat zij nu en in de toekomst positief kunnen bijdragen aan de samenleving in de 21ste eeuw?”. Om bestaande projecten en samenwerkingen in kaart te brengen en om nieuwe samenwerkingen op dit thema mogelijk te maken, organiseert de route een video-estafette.

Initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in samenwerking met ZonMw en NWO – Sociale en Geestenwetenschappen