Belang van de route

De route Veerkrachtige samenlevingen versterkt de toekomstbestendigheid van de maatschappij. Zij leidt tot een systematisch onderbouwd handelingsperspectief op samenleving, economie en governance van de toekomst. Dit wordt ontwikkeld in interactie met de maatschappelijke, culturele en economische actoren, die daardoor nieuwe handvatten verkrijgen voor beleid en implementatie. Zo geven we met deze route richting aan de transformatie van de samenleving en ondersteunen die. Dit is cruciaal voor het succesvol aangaan van uitdagingen, niet alleen die op sociaal, cultureel en economisch, maar ook op ecologisch, medisch en technologisch gebied, waarvoor de kracht van de samenleving het onmisbare fundament is.

Veerkrachtige samenlevingen, resilient societies, zijn in staat schokken op te vangen zoals die ontstaan als gevolg van migratie, klimaatverandering, nieuwe technologieën, sociaal-culturele diversiteit en geopolitieke verschuivingen. Ze hebben ook het vermogen om beter te anticiperen op toekomstige uitdagingen en langetermijnconsequenties; lokaal, nationaal en mondiaal. En ze vinden nieuwe evenwichten, zelfs in een instabiele context, zoals de huidige.

Uitkomsten van de routeworkshops van 11 maart en 22 april jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per e-mail contact opnemen met Janneke van Kersen (routevzs@nwo.nl).

NWO coördineert de route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen. Samenwerkingspartners voor deze route zijn de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), de instituten voor toegepast onderzoek (TO2) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).