6 februari 2018

De afgelopen twee maanden is gewerkt aan verdere uitwerking van de NeuroLabNL agenda. De aftrap vond plaats tijdens een NeuroLabNL Verdiepingsbijeenkomst op 20 december 2017 in het sfeervolle Muntgebouw te Utrecht. Met ruim 120 aanwezigen (onderzoekers, maatschappelijk partners uit zorg, onderwijs, veiligheid, bedrijfsleven en beleid) is gesproken over de maatschappelijke waarde én de grote wetenschappelijke uitdagingen op gebied van hersenen, cognitie en gedrag. Dit heeft er toe geleid dat er twee nieuwe onderzoeksagenda’s worden uitgewerkt, naast de bestaande onderzoeksagenda’s Onderwijs en Veiligheid, namelijk Gezondheid en Fundamentele Processen.

Vanuit Gezondheid zijn verschillende thema’s besproken: zoals preventie van ziektes, hersen- en psychiatrische aandoeningen en aanpassing aan stress. De thema’s worden de komende tijd met een schrijfgroep uitgewerkt. Deze onderwerpen hebben directe aansluiting met diverse vragen uit de NWA. Daarnaast richten we ons ook op het fundament van hersenfuncties, vanuit de visie dat deze vragen óók centraal staan in de NWA, en vanuit de overtuiging dat deze focus een absolute voorwaarde is om op dit gebied te kunnen blijven innoveren. Interessant is dat veel van de besproken thema’s ook overlap hebben in de onderzoeksagenda’s onderwijs, veiligheid, gezondheid en fundamentele processen. De onderwerpen ‘adaptatie’ en ‘stress’ zijn bijvoorbeeld benoemd als interessant voor een onderzoeksagenda voor de komende jaren. Nieuwe fundamentele kennis op dergelijke onderwerpen heeft toegevoegde waarde op allerlei maatschappelijke domeinen. Onderwijs, veiligheid en gezondheid uiteraard, maar ook  maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige en biologische intelligentie, ICT en robotica zullen profiteren.

De bijeenkomst heeft een grote oogst aan ideeën opgeleverd en de drie boegbeelden hebben het voornemen dat de komende maanden (februari, maart, april) door te zetten naar vernieuwing van de bestaande agenda’s en twee nieuwe onderzoeksagenda’s.

Het opstellen van de agenda’s vereist in de eerste plaats het organiseren van evenwichtig samengestelde kerngroepen van personen die hier de komende maanden aan werken. Het streven is om uiterlijk in april de al bestaande twee agenda’s (onderwijs en veiligheid) te hebben uitgebreid met de twee nieuwe agenda’s (gezondheid en fundament) voor NeuroLabNL.