Voorzitters Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf blikken terug op de drie conferenties.