Alexander Rinnooy Kan

Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan (1949) studied mathematics at Leiden University and obtained his degree in econometrics from the University of Amsterdam. In 1976 he gained his doctorate in mathematics from the University of Amsterdam. At the Erasmus University Rotterdam he became professor of operational research in 1980, director of the Econometric Institute in 1983 and rector magnificus in 1986. From 1991 to 1996 he was chair of the employers’ organisation VNO (since 1995 VNO-NCW). Between 1996 and mid-2006 Rinnooy Kan was a member of the board of directors of ING Group. From 2006 to 2012 he was president and crown-appointed member of the Social and Economic Council of the Netherlands. Since 2012 Rinnooy Kan has been University Professor of Economics and Business Studies at the University of Amsterdam.

Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan (1949) studeerde wiskunde in Leiden en behaalde zijn kandidaats econometrie aan de Universiteit van Amsterdam.

In 1976 promoveerde hij aan de UvA tot doctor in de wiskunde. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werd hij in 1980 hoogleraar operationeel onderzoek, in 1983 directeur van het Econometrisch Instituut en in 1986 Rector Magnificus. Van 1991 tot 1996 was hij voorzitter van VNO (vanaf 1995 VNO-NCW). Tussen 1996 en medio 2006 was Rinnooy Kan lid van de Raad van Bestuur van ING Groep. Van 2006 tot 2012 was hij kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Sinds 2012 is Rinnooy Kan Universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Beatrice de Graaf

Prof. dr. Beatrice de Graaf (1976) has been Professor of History of International Relations & Global Governance at Utrecht University, within the strategic theme Institutions, since 2014. Her overarching research theme is the history of security, terrorism and counterterrorism since the 19th century. In 2014, De Graaf received an ERC Consolidator Grant for the project “Securing Europe, fighting its Enemies”. Under her leadership an international team of historians is investigating the development of European security regimes between 1815 and 1914. In addition to this she supervises various research projects into terrorism and security in the 21st-century.

De Graaf studied history and German at Utrecht University and the University of Bonn. In 2004 she gained her doctorate for her thesis about the DDR (Max van der Stoel human rights prize). In 2007 she jointly founded the Centre for Terrorism and Counterterrorism at Leiden University, where she was Professor of Conflict and Security in Historical Perspective.

De Graaf is a member of the Young Academy of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, the European Council on Foreign Relations, and various advisory committees in the area of national and international security. She regularly appears in the media as a terrorism expert to explain developments in current affairs.

Further information about publications, research and media appearances: http://www.uu.nl/hum/staff/BAdeGraaf.

Beatrice de Graaf

Prof. Dr. Beatrice de Graaf (1976) is sinds 2014 als hoogleraar History of International Relations & Global Governance verbonden aan de Universiteit Utrecht, binnen het strategisch thema Instituties. Haar overkoepelende onderzoeksthema is de geschiedenis van veiligheid en (contra)terrorisme vanaf de negentiende eeuw. In 2014 ontving De Graaf een ERC Consolidator Grant voor het project “Securing Europe, fighting its Enemies”. Onder haar leiding doet een internationaal team van historici onderzoek naar de ontwikkeling van Europese veiligheidsregimes tussen 1815 en 1914. Daarnaast begeleidt ze diverse onderzoeksprojecten naar terrorisme en veiligheid in de 21e eeuw.

De Graaf studeerde Geschiedenis en Duits aan de Universiteit Utrecht en de Universität Bonn. In 2004 promoveerde zij op een proefschrift over de DDR (Max van der Stoel Mensenrechtenprijs). In 2007 was zij mede-oprichter van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden, waar zij een positie bekleedde als Hoogleraar Conflict en Veiligheid in Historisch Perspectief.

De Graaf is onder meer lid van De Jonge Akademie van de KNAW, de European Council on Foreign Relations en lid van diverse adviescommissies op het gebied van nationale en internationale veiligheid. In de media treedt ze regelmatig op als terrorisme-expert om duiding te geven aan ontwikkelingen in de actualiteit.

Meer info over publicaties, onderzoek en optredens: http://www.uu.nl/hum/staff/BAdeGraaf.