1 juli 2015

Kennislink.nl laat zijn licht schijnen over een ingediende vraag aan de wetenschap. De vraag gaat verder gewoon mee in het traject van de Nationale Wetenschapsagenda:

De vraag van deze maand:
Kunnen we, als polderende samenleving, ook terraforming verwerkelijken?

Een belangrijke vraag voor mensen die denken dat de aarde te vol raakt en de oplossing misschien ligt in het verhuizen naar andere planeten. Zoals de Nederlandse stichting Mars One die al voor 2030 mensen naar Mars wil laten emigreren. Voorlopig zouden zij alleen in goed geïsoleerde hutjes moeten zien te overleven, maar uiteindelijk zou je het ongenadige mars-klimaat natuurlijk liever aanpassen aan onze aardse wensen. Dat is alleen nog niet zo eenvoudig: er zijn al grote praktische problemen om de luchtdruk op peil te krijgen en zuurstof te verspreiden in een vorm die wij kunnen inademen. Maar erger is dat eigenlijk alle pogingen tot mislukken zijn gedoemd zolang we geen handige manier bedenken om een planeet een magnetisch veld te geven dat een gecreëerde atmosfeer ook kan vasthouden. Het hele antwoord kun je lezen op Kennislink. Daar vind je veel antwoorden op vragen en onzekerheden waar de wetenschap al onderzoek naar heeft gedaan.