16 april 2015

Een aantal onderzoeksinstellingen en kennispartners van de Nationale Wetenschapsagenda staat paraat om vragenstellers te helpen bij het formuleren van vragen aan de wetenschap: de Vraaghulp. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Meertens Instituut en de Wetenschapswinkels van de universiteiten van Groningen, Twente en Wageningen helpen vragenstellers bij de formulering van vragen op vele terreinen. Kennislink houdt tot 1 mei via skype speciale spreekuren voor vragenstellers. De Nationale Wetenschapsagenda juicht het aanbod van deze partners toe.

Er wordt enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via www.wetenschapsagenda.nl vragen aan de wetenschap te stellen. De teller staat na twee weken op ruim 1200 vragen; indienen kan tot 1 mei as. Er komen zeer diverse, inspirerende en prikkelende vragen binnen. De thema’s gezondheid, hersenen, energie en ecologie komen op dit moment regelmatig terug.

Het is niet eenvoudig om een vraag dusdanig te formuleren dat een wetenschapper ermee aan de slag kan; de Vraaghulp kan hierbij helpen. Voor de beoordeling van de vragen die binnenkomen telt alleen de kwaliteit. Geschikte vragen zijn uitdagend voor de wetenschap, zijn nog niet beantwoord en bevatten kansen voor wetenschappelijke onderzoeksterreinen waar Nederland sterk in is, of inspireren tot veelbelovende nieuwe onderzoeksrichtingen.

Iedereen in Nederland kan vragen aan de wetenschap indienen, individueel of namens partijen uit de wetenschap, het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Na de sluitingsdatum van 1 mei maken vijf jury’s, samengesteld uit wetenschappers uit diverse disciplines, een eerste selectie van ingediende vragen. Een dialoog op basis van de thema’s die naar voren komen uit de vragen vormt de basis voor de agenda. De agenda wordt eind november gepresenteerd.