De volgende onderzoeksinstellingen en kennispartners hebben vragenstellers geadviseerd:

Bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van Nederlandse geschiedenis, Nederlandse letterkunde, wetenschapsgeschiedenis en digital humanities.

Bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van Sociale geschiedenis, in het bijzonder de internationale geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen en de ontwikkeling van economische en sociale ongelijkheid

Bij het Meertens Instituut kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur.

Bij de Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Groningen kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van Bètawetenschappen, economie & bedrijfskunde, filosofie, geneeskunde & volksgezondheid, onderwijs en taal, cultuur & communicatie.

Bij de Wetenschapswinkel Universiteit Twente kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van Cultuur & onderwijs, markt & communicatie, maatschappij & gezondheid, woonomgeving & duurzaamheid, milieu & infrastructuur, ontwerpen & techniek en besturen & ondernemen.

Bij de Wetenschapswinkel Wageningen University & Research Centre kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van Voeding en voedselproductie, leefomgeving, gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.

Bij het Dutch Institute for Fundamental Energy Research DIFFER kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van Duurzame energie, energieconversie en –opslag, duurzame brandstof, kernfusie, plasmafysica en geavanceerde materialen.

Bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) kon u terecht voor vragen op het gebied van Veiligheid, criminaliteit, rechtspraak en politie.

Bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) kon uterecht voor hulp bij vragen over alles wat zich op zeeën en oceanen afspeelt: geologie, fysica, chemie, biologie en technologie, klimaatverandering, zeespiegelstijging en vervuiling.

Bij het Utrechtse Valorisatieprogramma kon u terecht voor vragen op het gebied van Cultures, Citizenship and Human Rights, Education for Learning Societies (ELS), Foundations of Complex Systems, Future Deltas, Future Food Utrecht, Game Research, History and Philosophy of the Sciences and Humanities, Integrative Bioinformatics for Life Sciences and Sustainability, Neuroscience and Cognition Utrecht (NCU), Professional Performance en Sport & Society.

Bij Kennislink kon u terecht voor hulp bij vragen over de breedte van de wetenschap. Leven aarde & heelal, gezondheid hersenen & gedrag, mens & maatschappij, energie & milieu, geschiedenis cultuur & taal, techniek & natuurwetenschappen.

Bij Proefdiervrij kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van proefdiervrij-onderzoek.

Bij de afdeling Sterrenkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van sterrenkunde.

Bij FOM-instituut AMOLF kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van licht/fotonica, nanotechnologie, biofysica, zonnecellen, gekoppeld aan grote maatschappelijke vraagstukken rondom energie en gezondheid.

Bij het CWI kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van wiskunde, informatica, ICT en logistiek.

Bij het Nikhef kon u terecht voor hulp bij vragen op het gebied van elementaire deeltjes, fundamentele krachten, kosmologie en de evolutie van het universum, experimentele technieken, versnellers.