31 maart 2015

Indienen van vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda van start
Zijn wij ons DNA? Hoe ziet de supercomputer van de toekomst eruit? Wat leren talen ons over het verleden? Voorbeelden van inspirerende vragen aan de wetenschap. Vanaf vandaag kan iedereen in Nederland zijn vraag aan de wetenschap stellen op www.wetenschapsagenda.nl. Op basis van deze vragen wordt de Nationale Wetenschapsagenda ontwikkeld. In de Nationale Wetenschapsagenda komt een aantal onderzoeksthema’s waar de Nederlandse wetenschap zich in de komende jaren door kan laten inspireren. In november 2015 wordt de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd.

Iedereen doet mee
De voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda, Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, roepen iedereen op om vragen in te dienen. Beatrice de Graaf: “Wij doen een beroep op de verbeelding van iedereen in Nederland. Onderzoekers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en individuen, iedereen is van harte uitgenodigd om een vraag te stellen. Je kunt een vraag namens een groep of namens jezelf indienen. Wij zien er naar uit om vanuit diverse invalshoeken te horen wat relevante kwesties zijn en wat mensen fascineert.“
”De agenda biedt een unieke kans voor wetenschap en samenleving om in gesprek te komen over de grote vragen voor de komende 10, 20 jaar en om in te spelen op thema’s die breed worden herkend. Nederland is goed in samenwerken. Met de agenda zal het draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek verder worden versterkt,” aldus Alexander Rinnooy Kan.

Jury
De vragen kunnen vanaf vandaag tot 1 mei worden ingediend. Na 1 mei gaan jury’s, ingesteld onder regie van de KNAW, de binnengekomen vragen selecteren. De jury’s bekijken of de ingediende vragen uitdagend en kansrijk zijn voor de Nederlandse wetenschap, en of ze niet al eerder beantwoord zijn. De vragen worden in samenspraak met betrokken partijen verder ontwikkeld en gebundeld in thema’s. In november is de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda.

Ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) hebben de Kenniscoalitie de opdracht gegeven om de Nationale Wetenschapsagenda op te stellen. Deze Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), de hogescholen (VH), de universitair medische centra (NFU), KNAW, NWO, VNO/NCW, MKB Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).

www.wetenschapsagenda.nl