Richting geven
Strategische keuzes en samenwerking zijn nodig om de toppositie van de Nederlandse wetenschap verder te versterken. Het kabinet wil middelen en energie gerichter gaan inzetten, met oog voor wetenschappelijke sterktes, maatschappelijke vraagstukken en economische kansen. Om dit te kunnen realiseren heeft het kabinet de Kenniscoalitie opdracht gegeven om een Nationale Wetenschapsagenda te ontwikkelen.

Verbinden en krachten bundelen
De Nationale Wetenschapsagenda verbindt partijen en thema’s. Dit stimuleert samenwerking, creativiteit en vernieuwing. De agenda is niet allesomvattend: alles wat in de wetenschapsagenda staat is belangrijk, maar niet alles wat belangrijk is hoeft een plek te krijgen.

Doorwerken in bestaand beleid
De Nationale Wetenschapsagenda zoekt aansluiting bij bestaande onderzoeksagenda’s zoals het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020. Op de korte en middellange termijn zal de Nationale Wetenschapsagenda doorwerken in de profilering van de universiteiten en hogescholen, de programmering van de partners van de kenniscoalitie, de ontwikkelingsrichting van de nationale onderzoeksinstituten en in investeringen in grote onderzoeksfaciliteiten. De agenda wordt eens in de zeven jaar vernieuwd.

Oproep Kenniscoalitie
De Kenniscoalitie (KNAW, MKB-Nederland, NFU, NWO, TO2, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, VSNU) roept op tot een structurele extra investering van een miljard euro, gericht op stimulering van onderzoek, bevordering van innovatie en kansen voor talent. Deze investering is nodig om de Nederlandse positie in de top 5 van kenniseconomieën in de wereld te kunnen handhaven, geeft een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en trekt een veelvoud aan van bijkomende investeringen in kennis en innovatie door bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken en benutten we onze positie ten opzichte van concurrerende kennislanden en creëren we arbeidsplaatsen.